Liderem grupy operacyjnej jest przedsiębiorstwo Runoland Sp. z o.o - Spółka Jawna zajmującą się produkcją żywności, szczególnie specjalizującą się w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Runoland oferuje m.in.: grzyby marynowane, dżemy, konfitury czy farsze warzywne. W ramach realizacji projektu przedsiębiorstwo będzie odpowiedzialne za zakup niezbędnego wyposażenia do opracowania innowacyjnej linii i wdrożenia innowacji technologicznej i produktowej, przeprowadzenie obróbki ultradźwiękowej i ukierunkowanej fermentacji wybranych warzyw, testów gotowej linii technologicznej oraz wdrożenie na rynek nowej linii innowacyjnych produktów.

 

Kolejnym członkiem grupy operacyjnej jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który zalicza się do najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju, kształcącą ponad 7 tys. studentów. Zadaniem UPP będą przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe: analiza jakości past warzywnych, sprawdzenie warunków prowadzenia fermentacji warzyw oraz opracowanie koncepcji procesu technologicznego produkcji past z warzyw fermentowanych.

 

Do grupy operacyjnej należy również Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.  Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej czy placówkami naukowo-badawczymi. Współpraca ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników. Do zadań w projekcie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie należeć będą szeroko pojęte działania  informacyjno-promocyjne.

Zadaniem Rolnika, który jest w składzie grupy operacyjnej, to zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do zasiewu i uprawy ogórka, przeprowadzenie procesu kiszenia wybranych warzyw oraz udział w pracach nad opracowaniem sposobu prowadzenia uprawy ogórka z uwzględnieniem przedplonu kukurydzy lub pszenicy.