Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych past na bazie ogórka pozaasortymentowego i warzyw uzyskanych w wyniku ukierunkowanej fermentacji wspomaganej ultradźwiękami jako szansa na wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku.

Głównym celem operacji będzie opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych past na bazie kiszonego ogórka pozaasortymentowego i warzyw uzyskanych w wyniku ukierunkowanej fermentacji wspomaganej ultradźwiękami. W wyniku prac zostaną wyprodukowane pasty z warzyw fermentowanych na bazie ogórka oraz innych warzyw zaliczanych do różnych grup użytkowych. Podjęte działania przyczynią się również do kształtowanie konsystencji past warzywnych przy pomocy składników nieskrobiowych takich, jak heteropolisacharydy z nasion lnu i chia oraz innych hydrokoloidów pochodzenia naturalnego, ograniczeniu udziału w plonie ogórka pozaasortymentowego oraz zwiększenie jego przydatności do procesu fermentacji.