Sierpień 2023: Prace polowe

W bieżącym sezonie wegetacyjnym realizowane jest doświadczenie polowe. Doświadczenie zlokalizowane jest w gospodarstwie Rolnika p. Marka Biesiady (wieś Jastrzębniki, gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie). Doświadczenie ma na celu określenie wpływu sposobu zmianowania w uprawie ogórka (przedplonu i poplonu) na udział w plonie ogórka pozaasortymentowego oraz jego cechy jakościowe zwiększające jego przydatność jako surowca do procesu fermentacji.

W doświadczenie zastosowaliśmy dwa czynniki zmienności.

W każdym z sezonów uzyskane plony ogórka zostały poddane analizie obejmującej:

  • określenie udziału ogórka pozaasortymentowego w plonie,
  • ocenę jakości otrzymanego surowca pod katem przydatności do procesu fermentacji z uwzględnieniem: cech morfologicznych, sensorycznych, zawartości suchej substancji, ekstraktu, cukrów oraz parametrów tekstury.

Ponadto gromadzimy dane dotyczące warunków klimatyczno-glebowych.