Kwiecień 2023: Spotkanie w siedzibie Runoland

27 kwietnia 2023 odbyło się spotkanie Grupy Operacyjnej KiszMisz w siedzibie Lidera projektu – Runoland. Wzięli w nim udział reprezentanci Przedsiębiorcy Runoland, naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Rolnik.

Na spotkaniu zostały omówione postępy w realizacji prac naukowych, przemysłowych i prac polowych.

Do tej pory przygotowano pole pod uprawę ogórka oraz zaplanowano eksperymenty związane z fermentacją warzyw. W Przedsiębiorstwie trwają prace modernizacyjne.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych kiszonych past na bazie ogórka pozaasortymentowego.